FinOps

Cloud FinOps

Dziś w kilku słowach o tym czym jest FinOps, a w kolejnym wpisie jakie narzędzia do tego dostarcza nam Azure.

FinOps to elastyczne podejście do finansów polegające na współpracy działów finansowych z produktowymi, IT oraz z partnerami biznesowymi w celu:  

 • Zrozumienia modelu kosztowego chmury (w jaki sposób generowane są koszty w chmurze) 
 • Podejmowania decyzji finansowych w oparciu o aktualne dane (bieżące koszty infrastruktury) 
 • Planowania wydatków na podstawie danych – narzędzia  FinOps mogą prognozować przyszłe wymagane zasoby i koszty pomagając w opracowywaniu odpowiednich planów finansowych.  

Podobieństwo nazwy do DevOps nie jest przypadkowe, gdyż tak jak DevOps, podejście FinOps łączy najlepsze praktyki i kulturę pracy w celu zwiększenia świadomości organizacji w zakresie kosztów generowanych przez chmurę, efektywniejszego zarządzania oraz generowania zysków poprzez umiejętne zarządzanie finansami. 

The Six Principles of FinOps

FinOps wyróżnia 6 pryncypiów (zasad) jakimi należy się kierować wdrażając ten proces: 

 1. Współpraca – odejście od tak zwanych silosów na rzecz bezpośredniej współpracy pomiędzy zespołami. 
 2. Myślimy o chmurze nie w kategoriach kosztów, ale wartości biznesowych, jakie chmura może nam przynieść. 
 3. Każdy jest odpowiedzialny za koszty.  
 4. Raporty powinny być aktualne i dostępne dla wszystkich. Dzięki możliwościom jakie daje chmura (rozliczanie zużycia w minutach czy nawet sekundach) raportowanie miesięczne czy kwartalne jest nieakceptowalne. 
 5. Centralny zespół odpowiedzialny za implementację FinOps w organizacji, edukację pozostałych zespołów, definiowanie standardów oraz negocjacje z dostawcami 
 6. Optymalne wykorzystanie zasobów poprzez umiejętne dobieranie mocy obliczeniowych usług. Innymi słowy kupujemy tyle mocy obliczeniowej ile potrzebujemy w danej chwili (nie mniej, nie więcej) oraz kontrolujemy wydajność systemu poprzez skalowanie pionowe i poziome, w zależności od potrzeb. 

W podejściu FinOps nie ma już jednego centralnego działu (Procurement), który identyfikuje koszty i je zatwierdza. Zamiast tego mamy wielofunkcyjny zespół tzw. Cloud Cost Center of Excellence łączący świat IT, biznesu i finansów w celu nie tylko optymalizacji kosztów, ale również negocjowania z dostawcami cen i rabatów. 

Engineering/Ops/lnfrastructure Business/Product Owner Executive Finance/Procurement Infrastructure Changes FinOps Team Rate Negotiations aws Azure Google Cloud

Fazy procesu FinOps

Aby poradzić sobie ze skomplikowanym światem kosztów w chmurze fundacja FinOps zaleca iteracyjne podejście do zarządzania kosztami. To iteracyjne podejście do implementacji FinOps obejmuje trzy główne etapy: informowanie, optymalizacja i eksploatacja.

What is FinOps? How it works? Best Practices & Tools [2021]
 • Inform – zapewnia bezpośredni wgląd w koszty. Dzięki temu wszyscy mają świadomość ile i na co wydają.
 • Optimise – dzięki ciągłej analizie nie tylko generowanych kosztów, ale także utylizacji zasobów, możemy jeszcze wydajniej zarządzać budżetem, poprzez eliminowanie zbędnych wydatków i podejmowanie decyzji o zmniejszeniu mocy obliczeniowej tam, gdzie widzimy, że nie jest wykorzystywana w 100%. Do tego dochodzi możliwość rezerwowania usług na określony czas (rok, dwa, trzy) jeżeli wiemy że będziemy potrzebowali danej usługi przez tak długi czas. 
 • Operate – wykorzystanie narzędzi i platform w celu poprawy wydajności pracy. W tej fazie również wpływamy na procesy biznesowe poprzez ich ciągłe udoskonalanie.

Podsumowanie

 1. FinOps to współpraca między wszystkimi zespołami wewnątrz organizacji.
 2. Każdy członek organizacji musi być świadomy modelu kosztowego chmury.
 3. Dzięki raportowaniu w czasie rzeczywistym możemy lepiej monitorować wydatki, optymalizować koszty oraz zwiększać wartość biznesową rozwiązania w celu uzyskania przewagi nad konkurencją.
 4. Dzięki FinOps możemy szybciej podejmować ważne decyzje biznesowe dotyczące zasobów i infrastruktury w chmurze.

Mam nadzieję, że ten krótki artykuł przybliżył Wam temat tego czym jest FinOps i dlaczego jest taki ważny, gdy decydujemy się na użycie chmury obliczeniowej. Po szczegóły zapraszam do świetnej książki Cloud FinOps – Collaborative, Real-Time Cloud Financial Management dostępnej na stronie wydawnictwa O’Reilly. 

A w kolejnym artykule pokażę, jakie usługi w Azure możemy użyć, aby lepiej kontrolować koszty i nimi odpowiednio zarządzać. 

Źródła

[1] https://www.finops.org/what-is-finops  

[2] https://research.aimultiple.com/finops  

[3] https://www.cloudability.com/finops  

[4] J.R. Storment, Mike Fuller – Cloud FinOps. Collaborative, Real-Time Cloud Financial Management (O’Reilly, 2020)  

Infrastructure as Code

Infrastructure as Code? – Azure CLI !

W poprzednim artykule pokazałem w jaki sposób możemy użyć szablonów ARM do tworzenia infrastruktury w Azure, jako część podejścia Infrastructure as Code (IaC). 

W tym artykule chcę przedstawić kolejne narzędzie, które możemy w tym celu wykorzystać – Azure CLI.


Ponieważ celem artykułu jest przybliżenie możliwości narzędzia, a nie kurs jego nauki, po szczegółowe informacje i samouczki zapraszam do oficjalnej dokumentacji.(https://docs.microsoft.com/en-us/cli/azure/get-started-with-azure-cli?view=azure-cli-latest).  

Jeżeli prowadzisz firmę i chciałbyś wykorzystać podejście Infrastructure as Code w swoich projektach, a Tobie i Twojemu zespołowi brakuje wiedzy z tego obszaru to mam w swojej ofercie szkoleniowej 2-dniowe warsztaty Infrastruktura jako kod.


Azure CLI (Azure Command Line Interface), jak sama nazwa wskazuje to narzędzie linii poleceń, więc nie spodziewajmy się tutaj udogodnień graficznych, podobnych do tego co oferuje Visual Studio dla szablonów ARM. W przeciwieństwie do deklaratywnego sposobu tworzenia infrastruktury oferowanego przez ARM, Azure CLI wykorzystuje podejście imperatywne, czyli polegające na wydawaniu poleceń. Na przykład:  

az group create –l westeurope –n MyResourceGroup

Polecenie to nakazuje utworzenie grupy zasobów o nazwie MyResourceGroup w lokalizacji westeurope.  

Ta sama operacja z użyciem szablonów ARM wyglądałaby następująco: 

{ 
  "$schema": "https://schema.management.azure.com/schemas/2019-04-01/deploymentTemplate.json#", 
  "contentVersion": "1.0.0.0", 
  "parameters": {}, 
  "functions": [], 
  "variables": {}, 
  "resources": [ 
    { 
      "name": "MyResourceGroup", 
      "type": "Microsoft.Resources/resourceGroups", 
      "apiVersion": "2019-10-01", 
      "location": "westeurope", 
      "dependsOn": [ 
      ], 
      "tags": { 
      } 
    } 
  ], 
  "outputs": {} 
} 

Składnia poleceń Azure CLI jest typowa dla tego typu narzędzi i składa się z ciągu poleceń i argumentów. Wszystkie instrukcje zaczynamy od polecenia az <grupa_poleceń> po którym następuje właściwe polecenie, takie jak create czy list i przekazanie argumentów do polecenia. 

Porównując tworzenie tak prostego zasobu jak Resource Group za pomocą szablonów ARM do tej samej operacji wykonanej za pomocą Azure CLI widzimy, że w Azure CLI jest to jedna komenda, a w szablonie ARM cały zestaw atrybutów i ich wartości. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że szablony ARM dają większą kontrolę i możliwości, co nie do końca jest prawdą, gdyż w Azure CLI mamy do dyspozycji wszystkie udogodnienia znane z konsoli bash, takie jak: 

 • formatowanie odpowiedzi (wyjścia), tutaj domyślnie używany jest JSON, ale możemy także wyświetlić wynik polecenia w formie tabeli (table) lub w formacie TSV (tab separated values), gdzie wartości oddzielone są od siebie tabulatorem
 • narzędzia takie jak grep 
  • az vm list --query "[?powerState=='VM running'].name" | grep my_vm 
 • Przypisywanie wartości do zmiennych. Tak utworzoną zmienną o nazwie runnin_vm_ids możemy wykorzystać w innym poleceniu:
  • running_vm_ids=$(az vm list -d -g my_rg --query "[?powerState=='VM running'].id" -o tsv) 

Jeżeli po przeczytaniu tego artykułu masz wątpliwości, które narzędzie jest lepsze, ARM Templates czy Azure CLI, to niestety nie mam dla Ciebie dobrej wiadomości, gdyż nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Tak jak z każdym narzędziem, powinniśmy używać tego co jest najlepsze do rozwiązania danego problemu. Przykładowo jedne usługi łatwiej będzie utworzyć za pomocą Azure CLI aniżeli przy pomocy szablonów ARM. Tak samo w drugą stronę. Ja osobiście używam obydwu tych podejść, i tak samo robi większość osób z mojego otoczenia, a trzeba pamiętać, ze nie są to jedyne narzędzia tego typu bo mamy do dyspozycji jeszcze Azure PowerShell i Azure SDKs, którym niedługo poświęcę osobne artykuły.

Infrastructure as Code

Infrastructure as Code? – to proste!

Wstęp

Czasy w których infrastrukturę IT tworzyło się ręcznie odchodzą do lamusa. Wraz z rozpowszechnieniem się wirtualizacji i praktyki DevOps specjaliści IT dostali szereg narzędzi pozwalających na optymalizację ich pracy. Jednym z nich jest Infrastructure as Code (IaC).

IaC to podejście w którym infrastrukturę IT oraz jej konfigurację opisujemy za pomocą kodu. Daje nam to wiele zalet:

 • automatyzacja wdrożeń – koniec z monotonnym i czasochłonnym klikaniem w GUI czy przepychaniem komend w CLI, żeby stworzyć pożądane środowisko,
 • powtarzalność wdrożeń – możemy tworzyć wiele środowisk i mieć pewność, że zawsze będą takie same,
 • wersjonowanie – tak jak w przypadku kodu aplikacji, kod infrastruktury przechowujemy w repozytorium dzięki czemu mamy możliwość:
  • powrotu do dowolnego momentu w historii
  • znamy historię zmian
  • kod odzwierciedla stan faktyczny infrastruktury
 • oszczędność czasu i pieniędzy*

*Oszczędność wynikająca z wdrożenia podejścia IaC nie jest widoczna od razu. IaC to nie tylko filozofia pracy, ale przede wszystkim zestaw narzędzi i bibliotek, które wymagają czasu potrzebnego na ich opanowanie.

Pomimo niewątpliwych zalet wynikających z użycia IaC spotykam się z oporem niektórych programistów i architektów oprogramowania do wykorzystania tego podejścia w swoich projektach? Dlaczego? Nie do końca wiem. Wydawać by się mogło, że takie podejście będzie naturalne dla programistów, ponieważ mają do czynienia z kodem na co dzień, więc ten sposób pracy z infrastrukturą powinien być dla nich chlebem powszednim, ale nie zawsze jest i z jakiegoś powodu tworząc kolejne środowisko wolą klikać next, next, next…

Jeden z powodów upatruję w przeciążeniu mentalnym. Programiści i tak mają już tyle technologii do opanowania, że na samą myśl o nauce kolejnego narzędzia (lub narzędzi!) do automatyzacji infrastruktury (Terraform, Vargant, Puppet, Chef, Ansible, CloudFormation, ARM Templates), żeby wymienić pierwsze z brzegu, zwyczajnie brakuje im chęci. A w kolejce do nauki stoi kolejny framework JS. W końcu większość z nas ma rodziny, hobby i zainteresowania. Żeby nie było, rozwój w branży IT jest ważny i jeżeli chce się być dobrym to nie da się go całkowicie wyeliminować z życia, niemniej trzeba zachować umiar i nie podążać ślepo za nowinkami, rozsądnie dobierając narzędzia i biblioteki do nauki, by znaleźć równowagę pomiędzy rozwojem zawodowym, a życiem osobistym.

Tym wpisem chcę rozpocząć serię artykułów pokazujących podejście IaC do tworzenia środowisk w Azure, bez obaw o przeciążenie mentalne naszych umysłów w najgorszym wypadku skutkujące wypaleniem zawodowym.

Na początek na warsztat weźmiemy szablony ARM (ang. ARM Templates).

Azure Resource Manager Templates

ARM (Azure Resource Manager) Template to plik zawierający opis infrastruktury Azure w postaci JSON. Przykład takiego pliku możemy znaleźć np. tutaj: https://github.com/Azure/azure-quickstart-templates/blob/master/101-webapp-linux-managed-postgresql/azuredeploy.json. Ten szablon utworzy aplikację NodeJS hostowaną za pomocą usługi AppService oraz bazę danych PostgreSQL. Opisywanie infrastruktury za pomocą składni JSON może wydawać się nieco skomplikowane, w końcu trzeba pamiętać te wszystkie atrybuty i ich składnię, a jest co bo to co widzimy w podlinkowanym szablonie to tylko wycinek atrybutów jakimi możemy opisać AppService. Pełna składnia i specyfikacja zasobu aplikacji dostępna jest tutaj: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/templates/microsoft.web/sites a gdzie jeszcze specyfikacja bazy danych?

Na szczęście Visual Studio dostarcza nam zestaw szablonów projektów, które możemy wykorzystać do pracy z Azure. VS Code ma podobne udogodnienia, niemniej VS Code jest nastawiony na pracę z edytorem tekstowym i terminalem, dlatego temat VS Code i ARM Templates poruszę w jednym z kolejnych wpisów. Ponieważ chcemy zbudować infrastrukturę wybieramy szablon projektu Azure Resource Group.

Po podaniu informacji o projekcie takich jak nazwa i lokalizacja zostaniemy poproszeni o wybór szablonu ARM. Możemy zacząć od gotowca lub zacząć od zera i wybrać pusty.

W szablonie ARM wyróżniamy następujące sekcje:

 • parameters
 • variables
 • resources
 • outputs

Parameters

W sekcji parameters możemy zdefiniować parametry, z których będziemy korzystać w dalszej części szablonu, takie jak nazwa aplikacji, lokalizacja, konto administratora, rozmiar bazy danych, pricing plan (darmowy, płatny), itp.

Jak widzimy do utworzenia wartości parametru, możemy wykorzystać wbudowane funkcje takie jak concat() czy uniqueString(). Pełną listę funkcji możemy znaleźć w dokumentacji https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-resource-manager/templates/template-functions. Do parametrów możemy następnie odwoływać z pozostałych miejsc szablonu.

Variables

Sekcja variables służy do definiowana zmiennych, czyli wartości do których możemy odwołać się w takich sekcjach jak resources czy outputs. W sekcji variables, podobnie jak w parameters możemy korzystać z wbudowanych funkcji. Co bardziej doświadczeni czytelnicy zauważą, że obydwie sekcje mogą realizować te same funkcjonalności i zadać pytanie jaka jest różnica i kiedy używać jednego lub drugiego? Odpowiedź nie jest prosta. W skrócie moglibyśmy powiedzieć, że sekcja parameters może przyjmować wartości spoza szablonu. To znaczy, że jeżeli szablon używa wartości przyjmowanych z zewnątrz, takie których nie chcemy umieszczać w szablonie bo zależą od konfiguracji czy środowiska: url-e, nazwy użytkowników, hasła, klucze dostępowe, itp, to powinniśmy je zdefiniować w sekcji parameters, gdyż wartości te są dostarczanie dynamicznie w trakcie wdrażania szablonu.

Z kolei sekcji variables powinniśmy używać do przechowywania wartości generowanych na podstawie parametrów i gdy chcemy skorzystać z funkcji, aby wykonać jakąś logikę. Spójrzmy na przykładowy szablon, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości:

{
 "parameters": {
  "application": { ... },
  "businessUnit": { ... },
  "environment": { ... }
 },
 "variables": {
  "webApp": {
   "name": "[concat('app-', parameters('application'), '-', parameters(businessUnit), '-', parameters('environment'))]"
  }
 },
 "resources": [
  {
   "type": "Microsoft.Web/sites",
   "name": "[variables('webApp').name]",
   ...
  }
 ]
}

W powyższym szablonie wywołanie funkcji [variables('webApp').name spowoduje utworzenie nazwy aplikacji o następującym formacie:

app-application-businessUnit-environment

Przykładowa nazwa aplikacji mogłaby wyglądać wtedy tak:

app-wordpress-marketing-dev

Resources

Ostatnią sekcją szablonów ARM którą chciałbym pokrótce omówić to resources, czyli serce naszego szablonu. Jak sama nazwa wskazuje to w tym miejscu definiujemy zasoby Azure do stworzenia oraz ich pożądaną konfigurację (ang. Desired State Configuration).

Jak zauważyłem wcześniej ilość atrybutów, którymi możemy opisać zasoby Azure może przyprawiać o ból głowy i powodować trudności w odpowiedzi na pytanie, czy w swoim szablonie powinienem użyć wszystkich atrybutów, czy może wystarczy tylko kilka z nich? Czy muszę mieć pod ręką link do dokumentacji każdego zasobu, żeby wiedzieć jakie atrybuty posiada? Otóż nie do końca. Visual Studio dostarcza okno o nazwie JSON Outline. Jak możemy zobaczyć poniżej wyświetla ono strukturę szablonu w nieco bardziej przystępny sposób.

Dzięki temu oknu nie tylko możemy w łatwy sposób nawigować po szablonie czy widzieć z jakich elementów się składa, ale również dodawać nowe zasoby. W tym celu klikamy prawym klawiszem myszki na węzeł resources i wybieramy Add New Resource.

Wybieramy zasób z listy, np Redis Cache i klikamy Add.

Po kliknięciu Add zobaczymy, że w szablonie pojawił się nowy zasób:

Co bardziej dociekliwi czytelnicy zauważą, że wraz z pojawieniem się nowego zasobu, pojawiły się również odniesienia do parametrów reprezentujących wartości dla niektórych atrybutów. Jak możemy się domyśleć Visual Studio dodał odpowiednie wpisy w sekcji parameters za nas:

Nam jedynie pozostaje przekazać odpowiednie wartości do parametrów i voila – infrastruktura potrzebna do zbudowania cache aplikacji opartego o Redis gotowa.

ARM Template Deployment

Po przygotowaniu szablonu nie pozostaje nam nic innego jak wdrożyć go na środowisko w chmurze. W tym celu w Solution Explorer klikamy prawym klawiszem myszki i wybieramy Deploy > New. W kolejnym oknie wybieramy subskrypcję, resource group oraz szablon i klikamy Deploy.

W kolejnym oknie mamy możliwość przekazania parametrów do szablonu:

Po kliknięciu Save rozpocznie się proces deploymentu, czyli tworzenia zdefiniowanej infrastruktury w Azure wraz z pożądaną konfiguracją.

Podsumowanie

Mam nadzieję, że tym wpisem udało mi się pokazać, że mając pod ręką odpowiednie narzędzia, tworzenie szablonów ARM nie jest takie trudne jak może się z początku wydawać. Oczywiście zaprezentowane przykłady stanowią niewielki wycinek możliwości jakie dają szablony ARM (pełna specyfikacja znajduje się pod adresem https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-resource-manager/templates/) niemniej chciałem Cię zachęcić Drogi Czytelniku do spróbowania tego podejścia i poeksperymentowania we własnych zakresie.

Dla Firm

Jeżeli prowadzisz firmę i chciałbyś wykorzystać podejście Infrastructure as Code w swoich projektach, a Tobie i Twojemu zespołowi brakuje wiedzy z tego obszaru to mam w swojej ofercie szkoleniowej 2-dniowe warsztaty Infrastruktura jako kod w których uczestnicy poznają teorię, narzędzia wspierające IaC oraz samodzielnie piszą kod wdrażający przykładowe rozwiązania w Azure – od małych środowisk obejmujących aplikację i bazę danych do średniej wielkości systemów składających się z takich usług jak: AzureSQL, kontenery, Azure Search, App Service, CDN, Computer Vision, Storage Account, Azure Front Door, Azure Functions).

Ze względu na obecną sytuację z COVID-19 szkolenia prowadzone są online.