FinOps

Cloud FinOps

Dziś w kilku słowach o tym czym jest FinOps, a w kolejnym wpisie jakie narzędzia do tego dostarcza nam Azure.

FinOps to elastyczne podejście do finansów polegające na współpracy działów finansowych z produktowymi, IT oraz z partnerami biznesowymi w celu:  

 • Zrozumienia modelu kosztowego chmury (w jaki sposób generowane są koszty w chmurze) 
 • Podejmowania decyzji finansowych w oparciu o aktualne dane (bieżące koszty infrastruktury) 
 • Planowania wydatków na podstawie danych – narzędzia  FinOps mogą prognozować przyszłe wymagane zasoby i koszty pomagając w opracowywaniu odpowiednich planów finansowych.  

Podobieństwo nazwy do DevOps nie jest przypadkowe, gdyż tak jak DevOps, podejście FinOps łączy najlepsze praktyki i kulturę pracy w celu zwiększenia świadomości organizacji w zakresie kosztów generowanych przez chmurę, efektywniejszego zarządzania oraz generowania zysków poprzez umiejętne zarządzanie finansami. 

The Six Principles of FinOps

FinOps wyróżnia 6 pryncypiów (zasad) jakimi należy się kierować wdrażając ten proces: 

 1. Współpraca – odejście od tak zwanych silosów na rzecz bezpośredniej współpracy pomiędzy zespołami. 
 2. Myślimy o chmurze nie w kategoriach kosztów, ale wartości biznesowych, jakie chmura może nam przynieść. 
 3. Każdy jest odpowiedzialny za koszty.  
 4. Raporty powinny być aktualne i dostępne dla wszystkich. Dzięki możliwościom jakie daje chmura (rozliczanie zużycia w minutach czy nawet sekundach) raportowanie miesięczne czy kwartalne jest nieakceptowalne. 
 5. Centralny zespół odpowiedzialny za implementację FinOps w organizacji, edukację pozostałych zespołów, definiowanie standardów oraz negocjacje z dostawcami 
 6. Optymalne wykorzystanie zasobów poprzez umiejętne dobieranie mocy obliczeniowych usług. Innymi słowy kupujemy tyle mocy obliczeniowej ile potrzebujemy w danej chwili (nie mniej, nie więcej) oraz kontrolujemy wydajność systemu poprzez skalowanie pionowe i poziome, w zależności od potrzeb. 

W podejściu FinOps nie ma już jednego centralnego działu (Procurement), który identyfikuje koszty i je zatwierdza. Zamiast tego mamy wielofunkcyjny zespół tzw. Cloud Cost Center of Excellence łączący świat IT, biznesu i finansów w celu nie tylko optymalizacji kosztów, ale również negocjowania z dostawcami cen i rabatów. 

Engineering/Ops/lnfrastructure Business/Product Owner Executive Finance/Procurement Infrastructure Changes FinOps Team Rate Negotiations aws Azure Google Cloud

Fazy procesu FinOps

Aby poradzić sobie ze skomplikowanym światem kosztów w chmurze fundacja FinOps zaleca iteracyjne podejście do zarządzania kosztami. To iteracyjne podejście do implementacji FinOps obejmuje trzy główne etapy: informowanie, optymalizacja i eksploatacja.

What is FinOps? How it works? Best Practices & Tools [2021]
 • Inform – zapewnia bezpośredni wgląd w koszty. Dzięki temu wszyscy mają świadomość ile i na co wydają.
 • Optimise – dzięki ciągłej analizie nie tylko generowanych kosztów, ale także utylizacji zasobów, możemy jeszcze wydajniej zarządzać budżetem, poprzez eliminowanie zbędnych wydatków i podejmowanie decyzji o zmniejszeniu mocy obliczeniowej tam, gdzie widzimy, że nie jest wykorzystywana w 100%. Do tego dochodzi możliwość rezerwowania usług na określony czas (rok, dwa, trzy) jeżeli wiemy że będziemy potrzebowali danej usługi przez tak długi czas. 
 • Operate – wykorzystanie narzędzi i platform w celu poprawy wydajności pracy. W tej fazie również wpływamy na procesy biznesowe poprzez ich ciągłe udoskonalanie.

Podsumowanie

 1. FinOps to współpraca między wszystkimi zespołami wewnątrz organizacji.
 2. Każdy członek organizacji musi być świadomy modelu kosztowego chmury.
 3. Dzięki raportowaniu w czasie rzeczywistym możemy lepiej monitorować wydatki, optymalizować koszty oraz zwiększać wartość biznesową rozwiązania w celu uzyskania przewagi nad konkurencją.
 4. Dzięki FinOps możemy szybciej podejmować ważne decyzje biznesowe dotyczące zasobów i infrastruktury w chmurze.

Mam nadzieję, że ten krótki artykuł przybliżył Wam temat tego czym jest FinOps i dlaczego jest taki ważny, gdy decydujemy się na użycie chmury obliczeniowej. Po szczegóły zapraszam do świetnej książki Cloud FinOps – Collaborative, Real-Time Cloud Financial Management dostępnej na stronie wydawnictwa O’Reilly. 

A w kolejnym artykule pokażę, jakie usługi w Azure możemy użyć, aby lepiej kontrolować koszty i nimi odpowiednio zarządzać. 

Źródła

[1] https://www.finops.org/what-is-finops  

[2] https://research.aimultiple.com/finops  

[3] https://www.cloudability.com/finops  

[4] J.R. Storment, Mike Fuller – Cloud FinOps. Collaborative, Real-Time Cloud Financial Management (O’Reilly, 2020)