Infrastruktura jako kod

Czas trwania: 2 dni

Wraz z rozpowszechnieniem się wirtualizacji i praktyki DevOps specjaliści IT dostali szereg narzędzi pozwalających na optymalizację ich pracy. Jednym z nich jest infrastruktura jako kod (ang. Infrastructure as Code). Zastosowanie IaC w projekcie daje nam szereg korzyści, takich jak: automatyzacja i powtarzalność wdrożeń, wersjonowanie i łatwe testowanie.

Szkolenie obejmuje:

  • wprowadzenie do podejścia Infrastructure as Code
  • przegląd dostępnych narzędzi
  • ćwiczenia praktyczne

Ćwiczenia praktyczne stanowią 70% czasu warsztatów w trakcie których uczestnicy poznają i będą pracować z takimi narzedziami jak:

  • VS Code
  • GIT
  • ARM Templates
  • Azure CLI
  • Azure PowerShell

W trakcie ćwiczeń uczestnicy samodzielnie piszą kod wdrażający przykładowe rozwiązania w Azure. Od małych środowisk obejmujących aplikację i bazę danych do średniej wielkości systemów składających się z takich usług jak: AzureSQL, Docker Containers, Azure Search, App Service, CDN, Computer Vision, Storage Account, Azure Front Door, Azure Functions.

Zapytaj o szkolenie