Projektowanie aplikacji pod kątem chmury obliczeniowej

Czas trwania: 2 dni

Tworzenie aplikacji w chmurze wymaga przyjęcia nowych technologii, wzorców, procesów i zarządzania. W pierwszym dniu warsztatu uczestnicy poznają takie zagadnienia jak:

 • definicja chmury (public, private, cloud)
 • modele usług (IaaS, PaaS, SaaS)
 • strategie migracji do chmury publicznej
 • wybrane wzorce projektowe wspierające tworzenie aplikacji w chmurze
 • narzędzia do konteneryzacji i orkiestracji aplikacji
 • narzędzia do automatyzacji wdrożeń i infrastruktury

W drugim dniu uczestnicy pod okiem trenera zaprojektują i wdrożą przykładową aplikację E-Commerce opartą o takie usługi Azure jak:

 • Traffic Manager
 • CDN
 • Blob Storage oraz Queue Storage
 • App Service
 • Azure Search
 • Azure Functions
 • Azure SQL
 • Redis Cache
 • Cognitive Services

Zapytaj o szkolenie